Erkennen, aangifte van geboorte en ouderlijk gezag

Erkenning

Indien jullie niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben, maar wel willen dat het kindje de achternaam van de vader krijgt, dan moeten jullie het kindje gaan erkennen.
Het verstandigste is om een kind als ongeboren vrucht te erkennen, bij voorkeur voor 20 weken. Bij de burgerlijke stand van de gemeente waar je woont kan een akte van erkenning van de ongeboren vrucht opgesteld worden. Je kunt tijdens de zwangerschap samen naar het gemeentehuis gaan. Hiervoor heb je een legitimatie bewijs nodig. De akte kan dan direct opgemaakt en getekend worden. Hiervoor moeten jullie telefonisch een afspraak maken met een ambtenaar van de burgerlijke stand.
Deze akte moet bij aangifte van jullie kindje meegenomen worden. Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erkenning-kind/hoe-u-een-kind-kunt-erkennen

 

Ouderlijk gezag

Wanneer je niet getrouwd bent, is het belangrijk dat je in de zwangerschap de erkenning regelt. Het erkennen van het kindje is niet hetzelfde als het hebben van ouderlijk gezag. Wanneer je niet getrouwd bent, moet je ook regelen dat allebei de ouders het ouderlijk gezag krijgen. Hiervoor dien je, na de geboorte van jullie kindje, een verzoek in bij de kantonrechter. De formulieren die je hiervoor nodig hebt, krijg je wanneer je de erkenning bij de gemeente gaat regelen.

Wat is dan nu het verschil tussen erkenning en ouderlijk gezag?

Bij erkenning ontstaat er een juridische band tussen de vader en het kind: de familierechtelijke betrekking. Je bent dan als vader verplicht om je kind te onderhouden. Je kind heeft ook recht op een wettelijk erfdeel. Maar met erkenning bent je nog geen wettelijke vertegenwoordiger van jouw kind. Daarvoor moet je eerst het ouderlijk gezag aanvragen.

Pas als je het ouderlijk gezag hebt, mag je beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van je kind. Ook mag je het vermogen van je kind beheren. En je kunt dan rechtshandelingen verrichten in naam van jouw zoon of dochter. Bijvoorbeeld een handtekening zetten.

 

Aangifte

De geboorte van een baby dient altijd gemeld te worden bij de gemeente. Dit moet gebeuren bij de afdeling burgerzaken, in de gemeente waar de bevalling heeft plaatsgevonden.De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt dan een geboorteakte op.
De aangifte moet binnen 3 dagen na de geboorte van jullie kind plaatsvinden. Dit mag met maximaal 1 dag uitgesteld worden wanneer:

  • De derde dag in het weekend of op een algemeen erkende feestdag valt
  • Twee van de drie dagen in het weekend of op een algemeen erkende feestdag vallen

De aangifte wordt meestal gedaan door de vader. Het kan ook worden gedaan door de moeder of door iemand die bij de bevalling aanwezig is geweest.Degene die aangifte doet moet een aantal documenten meenemen:

  •     geldig paspoort of ID-kaart van degene die aangifte doet
  •     geldig paspoort of ID-kaart van de moeder
  •     akte van erkenning
  •     geboorte verklaring
  •     Evt. trouwboekje