Aangifte

De geboorte van een baby dient altijd gemeld te worden bij de gemeente. Dit moet gebeuren bij de afdeling burgerzaken, in de gemeente waar de bevalling heeft plaatsgevonden. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt dan een geboorteakte op.
De aangifte moet binnen 3 dagen na de geboorte van jullie kind plaatsvinden. Dit mag met maximaal 1 dag uitgesteld worden wanneer:

  • De derde dag in het weekend of op een algemeen erkende feestdag valt
  • Twee van de drie dagen in het weekend of op een algemeen erkende feestdag vallen

De aangifte wordt meestal gedaan door de vader. Het kan ook worden gedaan door de moeder of door iemand die bij de bevalling aanwezig is geweest. Degene die aangifte doet moet een aantal documenten meenemen:

  •  geldig paspoort of ID-kaart van degene die aangifte doet
  •  geldig paspoort of ID-kaart van de moeder
  •  akte van erkenning
  •  geboorte verklaring

Evt. trouwboekje