Onderzoeken

In Nederland heeft iedere zwangere de mogelijkheid om hun ongeboren kind te laten onderzoeken op een aantal afwijkingen. Dit heet prenatale screening.

We willen jullie graag wat meer uitleg geven over prenatale screening en waarom het belangrijk kan zijn tijdens je zwangerschap.

Prenatale screening verwijst naar een reeks medische tests die tijdens de zwangerschap kunnen worden uitgevoerd om de kans op bepaalde aangeboren afwijkingen of genetische aandoeningen bij de baby te beoordelen. Deze screeningstests bieden informatie over de gezondheid van de baby, waardoor ouders weloverwogen beslissingen kunnen nemen over verdere diagnostiek of mogelijke behandelingen.

Het is belangrijk op te merken dat prenatale screening geen definitieve diagnose biedt, maar eerder het risico op bepaalde aandoeningen inschat. Als uit de screeningstests blijkt dat er een verhoogd risico is, kan verder onderzoek worden aanbevolen.

De NIPT ( niet invasieve prenatale test )

De NIPT is een bloedonderzoek bij de zwangere en kan vanaf 10 weken worden uitgevoerd.

In het bloed van de zwangere zit een klein beetje erfelijk materiaal ( DNA ) van de placenta. Van dit DNA weten we dat het bijna altijd hetzelfde is als die van het kind. Het laboratorium bekijkt dit DNA en kan zo onderzoeken of er aanwijzingen zijn bij het kindje voor het syndroom van Down ( trisomie 21 ), syndroom van Edwards ( trisomie 18 ), syndroom van patau ( trisomie 13 ).

Als je kiest voor de NIPT heb 2 mogelijkheden.

  • Jullie willen het kind alleen laten testen op down-, patau- en Edwardssyndroom.
  • Jullie willen het kindje laten testen op down-, patau- en Edwardssyndroom én willen ook weten of het laboratorium eventuele nevenbevindingen heeft gevonden.

Er zijn verschillende soorten nevenbevindingen variërend van zeer ernstig tot minder ernstige aandoeningen. Van de 1000 zwangere die kiezen voor de NIPT krijgen ongeveer 4 vrouwen te horen dat er een  nevenbevinding is. Om zeker te weten om welke nevenbevinding het gaat, is vervolgonderzoek noodzakelijk.

https://www.pns.nl/nipt/hoe-gaat-de-nipt
https://www.pns.nl/nipt/wat-is-nipt/nevenbevindingen

Geeft de uitslag van de NIPT een verhoogd risico dan zullen jullie in aanmerking komen voor vervolgonderzoek inde vorm van een vruchtwaterpunctie ( na 15 weken ) of een vlokkentest ( 11-13 weken ). Soms wordt er een ook uitgebreide echo gedaan. Let wel vervolgonderzoek is niet verplicht en is een keuze voor jullie als koppel.

https://www.pns.nl/nipt

Download de NIPT folder:

Voorkant folder de NIPT

13 weken echo

Deze echo wordt ook wel de ETSEO ( Eerste Trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek ) genoemd en vindt plaats tussen de 12+3 en 14+3 weken.
De 13 weken echo is een medische echo die kijkt naar mogelijke lichamelijke afwijkingen van het kind. De 13 weken echo lijkt erg op de 20 weken echo.
De baby is bij 13 weken minder ver ontwikkeld dan bij 20 weken. Veel afwijkingen zijn daarom nog niet te zien, maar sommige ernstige afwijkingen wel.
Het doel van de 13 weken echo is dan ook om deze ernstige afwijkingen tijdig op te sporen en mogelijk vervolgonderzoek tijdig te starten.
Voorbeelden van mogelijke ernstige lichamelijke afwijkingen;

  • Open schedel
  • Open rug
  • Afwijkingen aan armen en benen
  • Ernstige hersenafwijkingen

De 13 weken echo wordt aangeboden in studie verband. ( IMTAS studie ) Je kunt alleen kiezen voor de 13 weken echo als je meedoet aan deze studie. Meer info hierover lees je hier https://www.pns.nl/13-wekenecho/wetenschappelijke-studie

De 13 wekenecho wordt vergoedt door de zorgverzekeraar.

https://www.pns.nl/13-wekenecho

Download de “De 13 wekenecho en de 20 wekenecho” folder:

Voorkant folder De 13 wekenecho en de 20 wekenecho

20 weken echo

Deze echo wordt ook wel de TTSEO ( Tweede Trimester Structureel Echoscopische Onderzoek ) genoemd en vindt plaats tussen de 18 en 21 weken. Je kunt bij deze echo laten onderzoeken of je kindje lichamelijke afwijkingen heeft. Daarnaast worden organen bekeken en wordt de groei gemeten door een speciale echoscopist.
Bij 95 van de 100 zwangerschappen ziet de echoscopist geen aanwijzingen voor afwijkingen. Vervolgonderzoek is dan niet nodig.
Soms worden er wel afwijkingen of bijzonderheden gezien die voor onzekerheden kunnen zorgen. Jullie kunnen dan in aanmerking komen voor vervolgonderzoek in de vorm van een uitgebreide echo (GUO II ) of vruchtwaterpunctie.
De 20 weken echo is geen garantie op een gezond kind.
Deze echo wordt vanuit je basisverzekering vergoedt.

https://www.pns.nl/20-wekenecho

Download de “De 13 wekenecho en de 20 wekenecho” folder:

Voorkant folder De 13 wekenecho en de 20 wekenecho

22 wekenprik

Baby’s krijgen in Nederland al een vaccinatie tegen kinkhoest. Maar dat kan pas als ze 2 maanden oud zijn. Dat betekent dat ze de eerste maanden na de geboorte nog niet beschermd zijn tegen kinkhoest. En juist dan zijn ze kwetsbaar. Je kunt jezelf tijdens je zwangerschap laten vaccineren tegen kinkhoest. Je baby is dan vanaf dag 1 beschermd tegen de ziekte. Je kunt de prik halen vanaf de 22e week van je zwangerschap. Daarom de naam 22 weken prik.
Meer informatie vind je hier.

Het kan voorkomen dat je tijdens je zwangerschap een verhoogd risico hebt op het ontwikkelen van zwangerschapssuiker. Om dit op te sporen kan het voorkomen dat je in je zwangerschap een OGTT ( suikertest ) moet laten doen.

Hoe wordt de OGTT gedaan;
– De avond voorafgaand aan de OGTT mag je vanaf 22.00u niet meer eten en/of drinken ( eventueel bij erge dorst een klein slokje water )
– De dag van het onderzoek wordt je op de afgesproken tijd, nuchter, in het geboortecentrum (T2) van het Zyuderland verwacht.
– Er wordt allereerst nuchter bloed geprikt, daarna krijg je een suikerdrankje te drinken.
– Vervolgens wordt er 1 uur en 2 uur na het drankje nogmaals bloed afgenomen
– Aan het einde van de OGTT ontvang je gelijk de uitslag. Is de uitslag afwijkend dan krijg je gelijk alle informatie over zwangerschapsdiabetes en een diabetes box mee. Laat ons bij een afwijkende uitslag iets weten zodat we samen met jullie de vervolgstappen kunnen doorlopen.
– Het hele onderzoek zal ongeveer een ochtend duren, meestal ben je rond 12.30u klaar

https://www.youtube.com/watch?v=tJ79ZljTsJk&t=107s&ab_channel=VerloskundigConsortiumLimburg